سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

جواد کریم زادگان – فوق لیسانس ژئومورفولوژی(هیدرولوژی) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رضا کریم زادگان – فوق لیسانس سازه های آبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

امروزه اهمیت ونقش بسیار مهم سازه هائی که تحت عنوان کلی شریان های حیاتی شناسایی میشوند کاملا محسوس است بالاخص در کشور ایران که در هر دهه زلزله های مت فاوت را تجربه می کند، لزوم حفظ کارایی و مصون ماندن این سازه ها پس از لرزه ها ، هر روز از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار میشود؛ یک گروه مهم از سازه هائی که در این مجموعه قرار میگیرند ، خطوط لوله آب هستند . آسیب های احتمالی که بعد از زلزله به این خطوط وارد میشود و تبعات فراوانی که در یک کلان شهری مثل تهران بر جا می گذارد و اقدامات پیشگیرانه قبل از زلزله و به صورت های اضطراری وکوتاه مدت بعد از زلزله وسایر برنامه های بلند مدت از جمله مسائلی می باشد که ما با آن روبرو هستیم، که در کل عملکردی مدبرانه و با حداقل خطا ، ما را به ناچار به سمت اتخاذ یک سیستم مدیریتی قوی سوق می دهد، که به تبع آن ما مسلما شاهد کاهش تلفات انسانی ومنابع مالی خواهیم شد . در این مقا له سعی بر آن شده ت ا با ارائه راهکاری مناسب مدیریت بحرانشریانهای حیاتی (آب) در سطح کلان تا محلات ، با بیان راهکارهای موردی ایجاد تاسیسات امداد آبرسانی به نجات یافتگان و نکات موردی در ط راحی شبکه های آب رسانی، بررسی ش ود ., لذا با توجه به حساسیت این عنصر حیاتی پیشنهاد شده است نسبت به مطالعه وضع موجود و بررسی ویافتن نقاط حادثه خیز و انتقال آن از حوزه های خطر و انجام مطالعات تفضیلی و اجرایی نسبت به بهبود اصلاح و در نهایت مقاوم سازی تاسیسات موجود و نحوه بسیج امکانات و تجهیزات در زمان بروز حادثه اقدام شود.