سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی نیرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
سیدمحمود حاجی میررحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به اینکه توسعه روز افزون مناطق شهری و افزایش بی رویه جمعیت در آنها باعث تولید انواع زباله های شهری شده است، آنچه امروز به یکی از دغدغه ها در محیط زیست شهری تبدیل گردیده، چگونگی دفع و معدوم سازی آنهاست. از طرف دیگر، مشکل جستجوی یک محل دفن مناسب به علت وجود عوامل و پارامترهای متعدد دخیل در این امر، همواره از جمله مسائل پیچیده ، پر هزینه و وقت گیر بوده است. لیکن سیستم های اطلاعات جغرافیایی ابزارکارآمدی را برای مدیریت وکاربرد داده های مکانی مختلف بدست می دهند. که با صرف وقت و هزینه کمتر می توان مکا ن های مناسبتری را جهت دفن مواد زائد جامد یافت. در مقاله حاضر چهار شاخص بهداشت عمومی، مسائل زیست محیطی، مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی در قالب 16 لایه که در مکان یابی مکان دفع زباله مفید می باشند، در نظر گرفته شده است. بعد از آماده سازی لایه ها و ورود آنها به محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و تبدیل آنها به حالت گرید، مدلسازی به دو صورت بولین و هم پوشانی شاخصها انجام گرفت. در نهایت مناطق مختلف موجود در شهرستانتبریز بر اساس استقرار مکان دفع زباله ، اولویت بندی شدند.