سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
معصومه ذلیکانی تلاوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بند
نبی اله منصوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسام حسنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
یکی از منابع مهم آلاینده محیط زیست، موادزائد می باشد که زباله های بیمارستانی از اهم آن به شمار می رود. دفع زباله های بیمارستانی به شکل غیر بهداشتی می تواند در بر گیرنده طیف وسیعی از بیماری های عفونی باشد و علاوه بر آن برای محیط زیست نیز اثرات سوء در بر خواهد داشت. موادزائد مسئله ساز در بیمارستان نه تنها احتمال خطر بیماری زایی بلکه احتمال خطر مجروح کردن را نیز دارد . احتمال ایجاد بیماری و جراحت ممکن است با توجه به احتمال خطرزایی ذاتی موادزائد بیمارستانی باشد و یا سایر احتمالات خطر در طی مراحل دفع مواد زائد، موجب بیماری و جراحت گردد. (۷)در این راستا با توجه به ابعاد وسیع مشکلات و مسائل مربوط به پسماندهای بیمارستانی، ارزیابی ریسک به عنوان یک ابزار مدیریتی می تواند در ارزیابی تاثیرات بهداشتی و محیط زیستی پسماندهای بیمارستانی کمک نماید. دراین تحقیق پس از شناسایی وضعیت فعلی مدیریت پسماندهای بیمارستانی، ۱۰ مورد منبع خطر در کل فرایند مدیریت پسماند بیمارستان مورد مطالعه، مورد شناسایی قرار گرفت که پس از تجزیه و تحلیل فرایندهای موجود، ۴۲ عدد اولویت ریسک شناسایی شد که نتایج نشان داد اعداد اولویت ریسک طبق تعریف ۲۹درصد در رده ریسک های سطح پایین و ۷۱ درصد در دسته ریسک های سطح متوسط قرار می گیرند.با توجه به عدد درجه مخاطره پذیری و بررسی و مقایسه با ضوابط و روش های دفع پسماندهای پزشکی برای کلیه RPNهایی که بالاتر از این عدد قرار گرفته اند اقدام اصلاحی پیشنهاد گردید و عدد اولویت ریسک نهایی نیز پیش بینی گردید. همچنین با توجه به اهمیت موضوع چگونگی اعمال دستورالعمل پسماندهای پزشکی در مدیریت پسماند بیمارستان، ریسک هایی که در سایر رده ها قرارگرفتند و دارای الزام قانونی بوده اند، فارغ از این که در چه رده ای می باشند در دسته ریسک های غیر قابل قبول قرار گرفته و اقدامات اصلاحی برای آن دسته از ریسک ها نیز پیشنهاد گردید.