سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید نعمتی – مدیریت و اقتصاد حمل و نقل ریلی بهره گیری از استراتژی طراحی در مدیریت تو

چکیده:

فناوری حمل و نقل ریلی همانند بسیاری از یافته های دنیای توسعه علمی و فنی برای قرار گرفتن در چرخه استفاده، از تفکرات ظریف طراحی صنعتی بهره گرفته است. تفکر طراحی صنعتی آن بخش از فرایند توسعه فناوری را شامل می شود که در آن یافته های تکنولوژی با شرایط انسانی تطبیق داده می شود. این بخش در خدمات مسافری ریلی جایگاه انکار ناپذیری دارد. امروزه طراحی صنعتی خود به یک تخصص ویژه تبدیل شده است که بهره گیری کاملاز آن در صنعت ریلی مستلزم شناختی به روز و ایجاد بستری مناسب می باشد. در کشور ما، ایران، با تلاش بسیار و صرف هزینه های چشمگیر، اکنون ثمر دهی صنعت ریلی با کیفیتی که مطلوب عصر حاضر است امکان پذیر شده است و ما برآنیم که با تبیین فرازهایی از مدیریت هوشمندانه سهمی در رسیدن به جایگاه شایسته ایران در عرصه جهانی داشته باشیم.