سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدتقی عیسایی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
نامی عطااسدی – دانشجوی کارشناسی مدیریت اجرایی MBA دانشگاه صنعتی شریف
نوید غفارزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از جمله مسائل مهمی که امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند، تخصیص و ارسال منابع به مناطق آسیب دیده در زمان وقوع حووادث غیر مترقبه می باشد. اهمیت این مسائل در انجا هویدا می شود که در بسیاری از این پدیده ها، منابع هنگفتی بر اثر نبود یک مدیریت هماهنگ در پرداختن به این موضوع از بین می رود و بسیاری از حادثه دیدگان اینگونه مسائل قربانی عدم دسترسی به موقع به نیازهای اولیه می شوند. طبیعت غیر خطی این مسأله نیاز به استفاده از روشی مناسب برای حل آن را طلب می کند. در این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک، روشی بهینه برای مساله تخصیص منابع به مناطق آسیب دیده که از مسائل مهم در مواجهه با این گونه پدیده ها است معرفی شده است.