سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

ماشا الله سعیدیان طبسی – عضو هیات علمی (استادیار) گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشه
کیان احمدی آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

مدیریت پارکینگ یکیاز مهمترین ابزار در مدیریت شهری است. سطوح مختلف امکانات پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تاثیر بگذارد. تصمیمات نادرست و مدیریت غیر استاندارد موجب تاثیر نامطلوب بر سیستم ترافیکی شهری، صدمه و تخریب محیط زیست، افزایش در هزینه های ساخت و مانع از پیشرفت اقتصادی می شود. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای کافی برای پارک و در نهایت هزینه زیاد ساختن امکانات پارکینگ، ارزیابی دقیق برای مدیریت و مکانیابی پارکینگ را ضروری ساخت. این مقاله مدیریت و امکان سنجی مکان مناسب پارکینگ در شهرها را، با در نظر گرفتن عرضه و تقاضای پارک و عوامل موثر بر آنها بررسی می کند. در اینجا دو هدف را دنبال می کنیم: 1- استفاده از تکنولوژی GIS در حل مشکلات پارکینگ شهرها؛ 2- ایجاد استراتژی برای گسترش سیستم مدیریت پارکینگ، جهت فراهم کردن راه حلهای دائمی برای مشکل پارکینگ.این تحقیق بر آنالیز جغرافیایی در محیط GISاستوار است. همچنین ارزیابی الگوهای دسترسی در منطقه مطالعاتی براساس روشهای بر هم نهی بکمک تکنولوژی GIS، همراه با ملاحظات تقاضای پارک و کاربری چند گانه زمین، بررسی می شود.