سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ندا مرادی – مدرس دانشگاه ،دکتری برنامه ریزی شهری
موسی ملکی پور – مدرس دانشگاه ،دکتری برنامه ریزی شهری

چکیده:
یکی ازاصلی ترین مشکلات ما چندپارگی مدیریت شهری درعرصه سیاستگذاری برنامه ریزی نظارت و اجرا می باشد شهرهمدان همانند دیگر شهرهای ایران بدلیل نبود یکپارچگی و هماهنگی درمدیریت شهری بامشکلات متعددی بادیگر سازمانهای موازی که فعالیت های عمرانی و خدماتی را درسطح شهر به عهده دارند دست به گریبان است دراین مقاله سعی براین بوده است که ضمن مطرح کردن پاره ای ازاین مشکلات و تاکید براجرای ماده 136 قانون سوم کشور و اجرای مدیریت یکپارچه شهری به بررسی اجمالی موانع و چالشهای روبرو پرداخته شده سپس با استفاده ازمصاحبه به تحلیل نقاط ضعف و قوت مدیریت شهرهمدان پرداخته شده و درادامه با ارایه راهکارها وپیشنهاداتی جهت تحقق مدیریت واحدشهری همدان به نظر می رسد درصورت اصلاح نظام و روابط قدرت میان بازیگران عرصه شهری امکان یکپارچگی فرایند سیاستگذاری درمدیریت شهرهمدان فراهم شود