سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش دهستانی کلاگر – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرتدانشکده مهندسی برق- د
احمد غلامی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرتدانشکده مهندسی برق- د

چکیده:

با وقوع پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال موج جریانی ازدکل به سیم فاز تزریق م ی شود. با توجه به اینکه موج حاصل از پدیده جرقه برگشتی م ی تواند از طریق خط به سمت یک پست برق انتشار یابد و در نتیجه امکان تخریب تجهیزات موجود در پست وجود دارد، واضح است که محاسبه افزایش پتانسیل سیم گارد و همچنین افزایش پتانسیل دکل های مجاور به منظور تعیین کردن فاصله مناسب بین سیم گارد و هادی فازها و نیز به کارگیری تجهیزات حفاظتی مناسب ، جهت جلو گیری از بروز این پدیده ضروری است . در این مقاله، بعد از معرفی عوامل موثر در بروز پدیده جرقه برگشتی و بررسی مدل های مختلفی که تاکنون در خصوص پدیده جرقه برگشتی ارائه شده است، کارایی یکی از این مدل ها ، جهت تعیین وقوع این پدیده و شناسایی دکل هایی که با توجه به ساختار شبکه احتمال وقوع این پدیده در آنها بیشتر 400 مورد بحث و بررسی قرار Kv است، در یک خط انتقال میگیرد.