سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهاب جوانمردی – بنیاد توسعه فردا
مهدی کنعانی –
محمدرضا جهانگیر –
کاوه اسدزمانه –

چکیده:

با گسترش دامنه کاربرد فرآیند « آموزش الکترونیکی » شاهد توسعه کارکردهای آن در حوزه های نوین هستیم. این مفهوم دامنه گستردهای از فرآیندها و کاربردها از جمله، آموزش رایانه محور، آموزش شبکه محور، آموزش تحت شبکه ، کلاسهای مجازی ، همکاری های دیجیتالی و … را شامل میشود. با این همه عمده کاربرد کنونی این مفهوم در ایران معطوف به عرصه های دانشگاه مجازی و آموزش الکترونیکی در مقاطع مختلف تحصیلی است. این در حالی است که در دنیای توسعه یافته دامنه کاربرد این مفهوم به فرآیندهای مختلف آموزش صنعتی و کارآفرینی، آموزش الکترونیکی اصول کسب و کار و مشاوره الکترونیکی برای توسعه تجارت توسط شرکتها کشیده است. در توسعه و به کارگیری این فرآیندها، مراکز رشد و مراکز رشد مجازی، نقشی ممتاز دارند. مقاله حاضر به نقش مراکز رشد در توسعه دامنه کاربرد آموزش الکترونیکی پرداخته و شیوه ها و موضوعات آموزشی ارایه شده توسط این مراکز را مورد بررسی قرار میدهد.