مقاله مرزهاي تداوم و تغيير در دکترين امنيت ملي اوباما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در روابط خارجي از صفحه ۳۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مرزهاي تداوم و تغيير در دکترين امنيت ملي اوباما
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار
مقاله قدرت هژمونيک
مقاله تغيير
مقاله تداوم
مقاله مشروعيت
مقاله اعتماد و امنيت پايدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريب حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با بررسي دکترين نوين امنيت ملي اوباما در پي پاسخ به سوالاتي همچون: آيا دکترين مزبور شعار «تغيير» را پوشش مي دهد؟ آيا مباني دکترين، تماما بر اساس «تغيير» استوار شده است و يا همسو با آن روند «تداوم» نيز در برنامه هاي استراتژيک اوباما جايگاهي دارد؟ مي باشد. مطالب اين مقاله دلالت بر اين دارد که دکترين اوباما حاوي و دربرگيرنده شعار «تغيير» است و در صدد رفع چالش هاي دوران بوش و در تلاش براي مشروعيت بخشي به قدرت و کسب اعتماد مجدد در نزد جهانيان است. لکن دامنه تغيير، تمامي اصول قدرت هژمونيک امريکا را دربر نمي گيرد و داراي روند «تداوم» به منظور بسط قدرت هژمونيک امريکا نيز مي باشد. قدرت هژمونيک از يک سو بر قابليت هاي مادي و از سوي ديگر بر کسب رضايت از سوي ساير بازيگران و پيروان استوار است. توجه به هر دو وجه قدرت هژمونيک، قدرت برتر را از موضع هژمون «سلطه گر» به هژمون «رهبر» مبدل مي سازد. اوباما براي نيل به اين مهم، رويکردهاي سه گانه (چندجانبه گرايي، تاکيد بر عنصر اقتصاد، ظرفيت سازي هاي نوين منطقه اي) را که به نوعي در تضاد با رويکردهاي امنيت ملي بوش است، در دستورکار خود قرار داده است. هرچند رويکردهاي نوين وي منشاء يک سري تحولات در عرصه هاي منطقه اي و جهاني خواهد شد، اما چالش ها و ابهام هاي اساسي که در دکترين اوباما قرار دارد، زمينه هاي شکست آن را فراهم مي سازد.