مقاله مروري بر روشهاي تهيه نانو ذرات دارويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه 303 تا 314 منتشر شده است.
نام: مروري بر روشهاي تهيه نانو ذرات دارويي
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات دارويي
مقاله فرمولاسيون
مقاله روشهاي قابل صنعتي شدن
مقاله مرور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اديب كيا خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: برزگرجلالي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نخودچي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سياهي شادباد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي قباد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نانوتکنولوژي در دهه آينده تاثيرات گسترده اي را در زمينه هاي مختلف زندگي بشر از جمله داروسازي و پزشکي خواهد گذاشت. در سالهاي اخير توجه فراواني به تهيه نانوذرات پليمري به عنوان حامل داروها شده است چرا که نانو ذرات به دليل کنترل و آهسته نمودن رهش دارو، اندازه ذره اي کوچکتر از سلول، زيست سازگاري و نيز افزايش کارآيي درماني دارو مي تواند به عنوان يک سيستم دارورساني بسيار موثر در نظر گرفته شود.
روشها: روشهاي زيادي جهت تهيه نانو ذرات دارويي طراحي شده است که اين روشها بسته به اينکه در روند تهيه از پليمريزاسيون استفاده گردد و يا از پليمر از پيش تهيه شده بهره برده شود طبقه بندي شده اند.
يافته ها: در مقاله حاضر روشهاي مهم تهيه نانوذرات دارويي به خصوص روشهاي مبتني بر پليمر از پيش ساخته، شرح داده مي شود. همچنين روشهاي قابل صنعتي شدن تهيه نانوذرات دارويي و نيز جنبه هاي دارويي نانوذرات به اختصار بيان مي گردد.
نتيجه گيري: نانو ذرات داروها مي توانند بسته به ماهيت فيزيک وشيميايي دارو و پليمر به روشهاي مختلفي فرموله گردند.