مقاله مروري بر متدهاي بررسي جذب گوارشي و نفوذپذيري روده اي داروها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه 279 تا 292 منتشر شده است.
نام: مروري بر متدهاي بررسي جذب گوارشي و نفوذپذيري روده اي داروها
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفوذپذيري روده اي
مقاله جذب
مقاله درون تن
مقاله برون تن
مقاله in silico
مقاله كشت سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري ميلاني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده هادي
جناب آقای / سرکار خانم: تاجرزاده حسنيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه روشهاي مختلفي براي بدست آوردن اطلاعات اوليه در خصوص نفوذپذيري روده اي با پتانسيل جذب روده اي داروها مورد استفاده قرار مي گيرد. از اينرو در مقاله مروري حاضر انواع مدلهاي مختلف موجود در منابع علمي مورد مطالعه قرار گرفته است.
روشها: انواع مدلهاي مورد استفاده بدين منظور از منابع علمي متعدد گردآوري شد و سپس موارد استفاده، مزايا و معايب آنها مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان مي دهد كه كل روشهاي موجود را ميتوان در پنج دسته طبقه بندي كرد كه عبارتند از: روش هاي انساني (پرفيوژن روده انسان)، روشهاي حيواني (با استفاده از بافت ايزوله حيوان و يا پرفيوژن روده حيوان)، روش كشت سلولي، روش استفاده از ستونهاي غشاي مصنوعي و نهايتا روشهاي in silico.
نتيجه گيري: هر كدام از مدلهاي موجود براي بررسي جذب گوارشي داروها در مرحله خاصي از مراحل توسعه و كشف داروهاي جديد كاربرد دارند. ليكن در طراحي دارو و بهينه سازي سنتز شيميايي آن تنها مدلهاي in silico كه بر پايه خصوصيات ساختماني مولكول داروها بنا شده اند قابل استفاده مي باشد.