مقاله مروري بر کاربرد لفاف هاي خوراکي در مواد غذايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه 111 تا 131 منتشر شده است.
نام: مروري بر کاربرد لفاف هاي خوراکي در مواد غذايي
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لفاف خوراکي
مقاله پوشش
مقاله زيست ـ کافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضويان سيداميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سهراب وندي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، کاربرد لفاف هاي خوراکي در پوشش دادن انواع مواد غذايي رواج يافته است و اين لفاف ها تا حد زيادي در حال جايگزين شدن به جاي لفاف هاي سنتزي هستند. زيست ـ کافت بودن، خوراکي بودن و کارآمد بودن اين لفاف ها عامل اساسي رواج آنها در صنعت غذا و انجام گستره وسيعي از پژوهش ها در اين ارتباط است. اين مقاله، جنبه هاي بنيادين و کاربردي لفاف هاي خوراکي در صنعت غذا شامل تعاريف و کليات، طبقه بندي ها، کاربردها و انواع ترکيبات مورد استفاده را مورد مرور قرار مي دهد.