سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
پروا رافضی – گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
مریم رزم پور – گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
اعظم نوجوان – گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
زهرا قلی زاده – گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده:
راکتور یکی از مهمترین و اصلی ترین تجهیزات صنعتی در بسیاری از صنایع می باشد. یکی از راکتورهای پرکاربرد، راکتور هوایی می باشد. این راکتورها به وسیله جریانی از هوا کار می کنند. راکتورهای هوایی در صنایع شیمیایی، تخمیر بیوشیمیایی و فرایندهای عملیاتی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند. این راکتورها نیازی به تحریک و تلاطم مکانیکی ندارند و برای تهویه، نیازمند انرژی ورودی پایینی هستند. تنش برشی درسراسر طول راکتور ثابت می باشد. راکتورهوایی، یک راکتور ستون حباب اصلاح شده است که از سه بخش مجزا یعنی برخیزنده، جداساز مایع- گاز و لوله انتقال کوره تشکیل شده است. راکتورهای هوایی به دو دسته راکتورهای هوایی داخلی و راکتورهای هوایی خارجی تقسیم می شوند. در این مقاله مروری، کاربرد و پارامترهای مختلف در طراحی این نوع از راکتورها، از جمله تاثیرات تزریق گاز در سرعت گردش مایع، زمان گردش و زمان اختلاط مورد بررسی قرار می گیرد