سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر نیک آذر –
سهیل جلالی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله به تشریح روش فتوکاتالیستی به منظور تصفیه پسابهای صنعتی حاوی هیدروکلروکربن ها به وسیله نیمه هادیهایی چون اکسید تیتانیم پرداخته و سپس به بررسی مکانیسم و چگونگی عملکرد نیمه هادی ها در واکنشهای فتوکاتالیستی و دلیل استفاده از نیمه هادی هایی چون اکسید تیتانیم دراین نوع از فرایندها پرداخته سپس پارامترهای موثر برروی واکنش فتوکاتالیستی از قبیل نوع و میزان کاتالیست انواع راکتور براساس حالت فتوکاتالیست نحوه پرتودهی و موقعیت منبع تابش طول موج نور، شدت انرژی تابشی، دما، PH ، هوادهی و اثر حضور بر اکسید هیدروژن را مورد بررسی قرار میدهیم و د رنهایت به جمع بندی مزایا و معایب این روش اکسیداسیون پیشرفته برای تصفیه پساب پرداخته شده است