سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا بختیاری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد
علی جزایری قره باغ – استادیار مدیرگروه پژوهشی متالورژی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دان

چکیده:

فناوری انجماد سریعRST) روشی نسبتا جدید برای فرآوری مواد فلزی و تولید محصولاتی با مشخصات ژه و منحصر به فرد از جمله آلیاژهای آمورف و نانوبلوری و سوپرآلیاژهای پایه نیکل میباشد. گسترشوزافزون دامنه کاربردهای صنعتی محصولات فرآوریشده با این فناوری، علیالخصوص در صنایع با تکنولوژی بالا، ضرورت کسب دانش فنی و توجه ویژه به بومیسازی این فناوری را ایجاب میکند. درن راستا گردآوری اطلاعات جامعی در رابطه با انواع فناوریها، آلیاژها و کاربردهای صنعتی آنها یتواند مفید باشدکه در مقاله حاضر، بطور خلاصه بیان میگردند. در فرایند ذوبریسی با دیسک مبردCBMS که از متداولترین و کارآمدترین روشهای فناوری انجماد سریع میباشد، سرعت سردشدن مذاب در محدوده 5-1×6 10ks-1قرار دارد و از آنجائیکه این فرایند برای تولید حسگرهای مغناطیسی آمورف در گروه پژوهشی متالورژی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی بکار گرفتهشده و دانش فنی آن کسب شدهاست، بطور جداگانه اشاره خواهد شد