سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهدیه طهماسبی – گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
مهدیه مسعودی ریحان – گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
فرشته رحیم پور – گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
عزیز باباپور – گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده:
با توجه به اینکه جمعیت جهان در حال افزایش است و این افزایش جمعیت با افزایش مصرف انرژی در جهان، رابطه مستقیم دارد. یکی از مشکلات چالش برانگیز افزایش مصرف انرژی های حاصل از سوخت های فسیلی، انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی آب و هوا و به تبع آن افزایش گاز CO2 در جو است. حذف CO2از گازهای منتشرکننده CO2باعث بهبود هوای آلوده و کاهش CO2موجود در هوا می شود. در این مقاله مروری، سعی شده است نحوه جداسازی گاز CO2 از گازهای طبیعی با استفاده از روش های مختلف از جمله روش جداسازی غشایی بررسی شود. همچنین باتوجه به اینکه غشاهای تشکیل شده از مواد کامپوزیت با داشتن فضای متخلخل و قدرت انتخاب پذیری، می توانند CO2 را از مخلوط گازهای مختلف جدا کنند، رفتار غشاهای مختلف برای نفوذپذیری CO2 از مخلوط گازهای مختلف بررسی شده است