سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محسن ایرانی – کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا مهدوی فر – کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:
مروری بر مطالعات انجام شده در مورد افزایش قابلیت هدایت حرارتی مواد تغییر فاز دهنده بواسطه ی افزودن نانو ذرات به آنها در این پژوهش ارائه شده است. نانو ساختارهای پایه کربنی، نانو لوله کربنی، فلزات و اکسید فلزات، موادی هستند که بیشتر ازسایر مواد بعنوان بهبود دهنده مد نظر قرار می گیرند. در این پژوهش بطور ویژه به مطالعاتی که ا ز اکسید فلزات و نانو لوله ی کربنی استفاده کرده اند.همچنین توجه ویژه ای به اثر کسر حجمی نانو ذرات، میزان کروی بودن نانو ذرات، دما، قابلیت هدایت حرارتی نانو ذرات و ماده تغییر فاز دهنده ی پایه بر قابلیت هدایت حرارتی موثر ماده ی حاصل شده است. در نهایت و با ارائه روابط پژوهش های مختلف،مشاهده می شود که نانو لوله های کربنی به دلیل ضریب شکل بالایی که دارند سبب افزایش بیشتری نسبت نانو ذرات کروی درقابلیت هدایت حرارتی می شوند. از نتایج موجود در این پژوهش می توان جهت یافتن رابطه ای مناسب برای پیش بینی قابلیت هدایت حرارتی مواد تغییر فاز بهبود یافته توسط نانو ذرات مختلف بمنظور استفاده در کارهای تحقیقاتی استفاده کرد