سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی بشیری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد، تهران، روبروی حرم مطهر ح
سیدعباس حسینی جو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد، تهران، روبروی حرم

چکیده:

: مساله مکانیابی نقطه انتقال اخیرا معرفی شده است و با تابع هدف مینیماکس و بر روی صفحه فقط برای حالتی که نقاط تقاضا وزن دهی نشده اند و نیز مختصات آنها دقیقا معلوم است بررسی شده است. در این مقاله ما حالتی را بررسی می کنیم که نقاط تقاضا وزن دهی شده اند و نیز بطور یکنواخت در یک فاصله داده شده توزیع شده اند. مساله مورد نظر شامل یافتن محل بهینه نقطه انتقال است به گونه ای که ماکزیمم مسافت موزون مورد انتظار بین مرکز خدمت رسانی و نقاط تقاضا از طریق نقطه انتقال مینیمم شود. بسته به مفروضات توزیع یکنواخت نقاط تقاضا ، سه مدل مختلف ارائه شده، شرایط تحدب بررسی شده، ویژگی های آنها بدست آمده و روشهایی برای یافتن جواب بهینه آنها پیشنهاد شده است. در پایان مثالهایی از هر مدل برای فهم بیشتر مطالب آورده شده است