مقاله مساله هويت ايراني در ايران معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در مطالعات سياسي از صفحه 105 تا 120 منتشر شده است.
نام: مساله هويت ايراني در ايران معاصر
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله هويت ايراني
مقاله باستان گرايي
مقاله تجدد
مقاله تشيع
مقاله مشروطه خواهي
مقاله اسلام گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت ايراني در طول تاريخ با فراز و نشيب هاي گوناگوني مواجه بوده است که اين امر مخصوصا در صد سال اخير چالش هايي را در حيات سياسي اين کشور به وجود آورده است. در اين ميان رويارويي با مدرنيته و شکل گيري لايه اي سوم در هويت ايراني در کنار لايه هاي باستاني و اسلامي چالش فکري مذکور را تشديد کرده است به گونه اي که مي توان تحولات سياسي اجتماعي معاصر در ايران را نتيجه نحوه تعامل يا تقابل و تعارض لايه هاي هويتي فوق دانست و از همين منظر بزرگترين تحول سياسي معاصر ايران يعني انقلاب اسلامي را نيز مورد مطالعه قرار داد. اين مقاله با چنين نگرشي به دنبال مطالعه هويت در ايران در يکصد ساله اخير مي باشد.