مقاله مساله و حل مساله در ارتباطات بين فرهنگي: معرفت شناسي زبان و ارتباط موثر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه 21 تا 40 منتشر شده است.
نام: مساله و حل مساله در ارتباطات بين فرهنگي: معرفت شناسي زبان و ارتباط موثر
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط موثر
مقاله ارتباطات بين فرهنگي
مقاله الگو
مقاله مساله علمي
مقاله معني و نشانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهيان حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله مي خواهد به نقش زبان و تنوع زباني و فرهنگي از بعد معرفت شناسي بپردازد. ارتباطات بين فرهنگي در فرآيند تکوين علمي خود به دليل غيرارتدوکسي بودن، در چمبره تعيين موضوع، نظريه و روش قرار دارد و در اين مرحله از تکوين حداقل به تعيين يک امر نياز دارد: ماهيت مساله در ارتباطات بين فرهنگي چيست؟ براين اساس، ادعاي مقاله اين است که با روشن شدن ماهيت مساله در ارتباطات بين فرهنگي و نشان دادن راه هاي جستجو، راه حل مساله، قالب علمي، قالب هاي الگويي و ملاحظات روش شناسانه آن نيز قابل تعيين و تشخيص خواهند بود. بدين منظور، مقاله با استفاده از روش شناسي ترکيبي اسنادي، مرور تاريخي و مصاحبه هاي عمقي نشان مي دهد که مساله در ارتباطات بين فرهنگي و حل آن، مستلزم رعايت نکاتي روش شناسي است که پيش از آن که در آموزه هاي کلاسيک دانشگاهي موجود باشد، در موضع معرفت شناختي و حلاجي فردي محقق نهفته است. بنابراين، در اين مقاله بر برتري زبان و نشانه ها بر شکل گيري و حل مساله در ارتباطات بين فرهنگي براي تحقق ارتباط موثر بين افراد در جوامع جديد تاکيد مي کنيم. مقاله سه دوره را در تاريخ تکوين علوم اجتماعي از هم متمايز مي کند. در اين مقاله بر دوره سوم که از اواسط دهه 1980 ميلادي که تاکنون ادامه دارد تاکيد مي کنيم دوره اي که رشد اولويت هاي فردي و جمعي اهميت يافته است و نشان مي دهيم که مساله در ارتباطات بين فرهنگي از برآيند الف- سرخوردگي هاي علمي – الگويي دوره مدرن، ب- ملاحظات تجربه محلي، ج- نسبت با انتظارات فراملي و د- کنش متقابل با رسانه هاي جديد به ويژه اينترنت شکل مي گيرد. تجارب اين بحث نظري – روش شناختي را از کار در حوزه ايران به دست آوريم و در بسط بحث به کار مي بريم.