مقاله مسيريابي وسايط نقليه و تعيين تعداد ماشين هاي جمع آوري زباله با استفاده از يک روش فرا ابتكاري – يك مطالعه موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه 95 تا 101 منتشر شده است.
نام: مسيريابي وسايط نقليه و تعيين تعداد ماشين هاي جمع آوري زباله با استفاده از يک روش فرا ابتكاري – يك مطالعه موردي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مساله مسيريابي وسيله نقليه
مقاله حمل برگشتي
مقاله پنجره زماني
مقاله مديريت پسماند
مقاله بازپخت شبيه سازي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مقدم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي زاده هاشمي سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، يك مدل برنامه ريزي خطي – عدد صحيح از مساله مسيريابي وسايط نقليه حمل برگشتي با پنجره زماني و ظرفيت1 (CVRPBTW) ارايه مي شود. در اين مدل يك ناوگان ثابت غير يكنواخت با تعداد ثابتي از هر نوع ماشين با هزينه و ظرفيت هاي متفاوت براي هر يك در اختيار قرار دارد. هدف كلي كمينه كردن هزينه ناوگان، كل مسافت سفرها و يا مدت زمان آن است. مدل پيشنهادي قادر است مسيرهايي با حداقل تعداد وسيله نقليه، حداقل ظرفيت بيكار و حداقل زمان بكارگيري آنها، براي سرويس دهي به كل مشتريان (گره ها) ايجاد كند. براي حل مدل ارایه شده، يك الگوريتم فرا ابتكاري مبتني بر بازپخت شبيه سازي شده2 (HSA) پيشنهاد مي شود كه جواب هاي خوبي در مدت زمان مناسب ايجاد مي كند. تعدادي از مسائل آزمايشي در ابعاد كوچك و بزرگ حل و سپس نتايج محاسباتي آن ارائه مي شود. در خاتمه عملكرد الگوريتم پيشنهادي در صنعت جمع آوري پسماند و زباله در يك ناحيه پايلوت از شهر تهران مورد بررسي قرار مي گيرد.