سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دکتر سید محمد سید حسینی – دانشیار گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سید رضا سید علیزاده گنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

فرآیند MAE در زمره فرایندهای دفع حرارتی در درجه حرارت پایین محسوب می گردد. حرارت دهی با استفاده از امواج ماکروویو به عنوان یک تکنیک جالب توجه در فراهم سازی یک بستر مناسب گرمایش با حجم بالا و همچنین دارای راندمان بهبود یافته در مقایسه با سایر روش های متداول کنونی، مطرح می باشد. توانایی حرارت دهی سریع مخلوط نمونه و حلال در این تکنیک،‌اصلی ترین مزیت MAE محسوب می گردد. بارزترین مورد کاربرد این شیوه در حذف PAHs، فنل ها و PCBs از خاک ها و رسوبات بوده است. از آنجا که تا کنون در این زمینه تحقیقات اندکی در کشور ما انجام گرفته است، زوم مطالعات جامعتر در این رشته بیشتر احساس می شود. برای انجام آزمایشات، پنج نوع دانه بندی مختلف و سه غلظت آلودگی 1000، 5000 و 10000 میلی گرم بر کیلوگرم خاک آلوده، در نظر گرفته شدند. نتایج حاکی از این بودند که وجود مواد آلی طبیعی و اسیدهای هیومیک در خاک، راندمان دفع حرارتی را مستقل از دانه بندی بستر آلوده کاهش می دهند. کمترین میزان کارایی فرایند در نمونه ماسه ای حاوی بار آلی اولیه و بیشترین میزان آن در خاک کائولینیتی که فاقد هر گونه بار آلی اولیه بود مشاهده شد. با افزایش غلظت آلودگی در بافت آلوده، از کارایی فرآیند حذف کاسته شد بهگونه ای که شیب تغییرات راندمان حذف در محدوده غلظت های 5000 تا 10000ppm تیزبر از محدوده غلظت های پایین تر (1000 تا 5000ppm) مشاهده گشت.