سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا محقق – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
عباس وفائی – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

یکی از راه های ساخت ابزارهای محاسباتی در مقیاس نانو استفاده از ساختار Quantum Dot Cellular Automata (QCA) است. QCA مکانیزم جدیدی برای نمایش اطلاعات دودویی با استفاده از شارژ نقاط کوانتومی ارائه می کند. مطالعات زیادی در اینزممینه در حال انجام است. بخشی از این مطالعات بر روی چگونگی قرار دهی (مکاندهی) و همچنین ارتباط بین بخشهای مدارهای QCA متمرکز شده است. در این مقاله روش پیشنهاد شده قبلی برای مسیریابی کانال مورد بررسی قرار میگیرد. در روش پیشنهاد شده قبلی مدارهای QCA تک لایه فرض شده اند. این فرض باعث تحمیل استفاده از گذرهای همسطح درمدار می شود که برای مدارهای بزرگ مشکلاتی را در پی دارد. این مقاله سعی دارد مشکلات ایجاد شده را بررسی و همچنین روشهای امکانپذیر دیگری را برای این مسئله ارائه نماید.