سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامیار موقرنژاد – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی، دانشگاه مازندران، بابل
افسانه راز – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی، دانشگاه مازندران، بابل

چکیده:

یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کاهش هزینه فرآیند هیدرولیز آنزیمی سلولز استفاده مجدد از آنزیم های باقیمانده در محیط واکنش می‌باشد.. در این مقاله ضمن ارائه روش عملی برای بازیافت آنزیم‌های آزاد موجود در محیط واکنش توانایی مدل قطعه کوچ کشونده در مورد مشابه‌سازی فرآیند بازیافت مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد استفاده از عمل بازیافت پیشرفت قابل توجه‌ای در فرآیند هیدرولیز آنزیمی ایجاد می‌کند. در همان حال مقایسه داده‌های تجربی با پیش‌بینی‌های نظری، وجود هم‌خوانی خوبی میان آن دو را نشان داد.