سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح الله کریم زاده – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی ، اوین ، تهران
هدا آل علی –
لیلی سرخوش –
نسترن منصور –

چکیده:

در این مقاله، رفتار محدود گر نوری نانوذرات نقره که به روش کندگی لیزری در آب ایجاد شده گزارش می شود. نتایج تجربی توسط هماهنگ دوم لیزر نئودیمیو یلگ (532nm) با طول تپ 15 نانوثانیه بدست آمده است. این محدودگر نانوذرات نقره با قطر متوسط ذرات حدود 6 نانومتر در شار انرژی ورودی لیزر 2J/cm2 تغییر رفتار می دهد. این تغییر رفتار مربوط به پدیده جذب غیر خطی می باشد. توسط تکنیک برازش ( Z-Scan) Z پدیده جذب غیر خطی را مورد مطالعه قرار داده ضریب جذب دو فوتونی برابر با (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) اندازه گیری شده است.