سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاظم جمشیدی قلعه – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
هادی رضاپور –

چکیده:

در این مقاله، مشاهدات تجربی و اندازه گیریهای مربوط به پاسخهای غیرخطی مرتبه های بالادر چند شیشه سیلیکات، تحت تابش با تپهای لیزری فمتوثانیه گزارش می شود. برای توجیه نتایج تجربی بدست آمده، یک مدل نظری براساس مشارکت همزمان جذبهای تک فوتونی، دوفوتونی و سه فوتونی همراه با جذب حاملهای آزاد، ارائه شده است. نتایج تجربی با پیشگوییهای مدل نظری ارائه شده تطابق خوبی را نشان می دهند.