مقاله مشخصه هاي سطحي نيتروژن دهي پلاسمايي به روش توري فعال فولاد کم آلياژ DIN1.6580 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در علوم و مهندسي سطح از صفحه 1 تا 12 منتشر شده است.
نام: مشخصه هاي سطحي نيتروژن دهي پلاسمايي به روش توري فعال فولاد کم آلياژ DIN1.6580
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن دهي پلاسمايي
مقاله روش توري فعال
مقاله فولاد کم آلياژ
مقاله سخت کاري سطحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به تاثير مشخصه هاي سطحي نيتروژن دهي پلاسمايي به روش توري فعال بر فولاد کم آلياژ DIN1.6580 مي پردازد. در اين پژوهش عمليات نيتروژن دهي در دماهاي 520، 550 و 580 درجه سانتيگراد و ترکيب گاز نيتروژن و هيدروژن (N2/H2) با نسبتهاي  و 1:3 در زمان ثابت عمليات به مدت 5 ساعت انجام شد. کليه نمونه هاي عمليات شده به کمک آزمايش هاي متالوگرافي، XRD، زير سختي سنجي و SEM مورد بررسي قرار گرفتند. آناليز تفرق پرتو ايکس تشکيل فازهاي –Fe4Nγ’ و –Fe2-3Nε را طي فرآيند نيتروژن دهي نشان داد. نتايج به دست آمده نشان مي دهند که ضخامت لايه ترکيبي با افزايش دما ودرصد نيتروژن درترکيب گاز ورودي زياد مي شود. همچنين افزايش اندازه قطر سوراخ توري در حالت استفاده از درپوش مشبک، تاثيري روي ضخامت لايه ترکيبي ندارد و در حالت استفاده از درپوش ساده و در دماي ثابت، موجب افزايش ضخامت لايه ترکيبي مي شود. نتايج ريز سختي سنجي بيانگر افزايش سختي سطح با افزايش دما و همچنين درصد گاز نيتروژن در ترکيب گاز ورودي است. همچنين مشخص گرديد که مقادير سختي سطحي بدست آمده در حالت استفاده از در پوش مشبک بيشتر از حالت استفاده از درپوش ساده است.