سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فرشاد درگاهی – دانشجوی رشته مهندسی نفت – دانشگاه آزاد اسلامی عالیشهر
رباب چاه شوری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی عالیشهر

چکیده:
واکس، هیدرات و آسفالتین سه معضل بزرگ در خطوط لوله جریانی می باشند که باید بوسیله گروه مهندسین طراح مدنظر قرار گیرند و می توانند مسیر انتخاب سیستم را تغییر داده و در راهکار عملیاتی تأثیر گذارند. اگر به وجود آنها پس از طراحی یا بعد از ساخت کارخانه واقف شویم کل سیستم تحت ریسک قرار می گیرد. هر کدام از معضلات باید توسط مهندسین به خوبی فهمیده شود تا نسبت به خنثی نمودن اثرات مخرب در طی فرآیند اقدام شود. این مقاله پیچیدگی های سیستم و معضلات واکس، هیدرات و آسفالتین را مورد مطالعه قرار می دهد