سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش رضایی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
بهروز دهزاد – دکترای اکولوژی-دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
قاسمعلی عمرانی – دانشیار و هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
یلدا هاشم پور – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون جمعیت بشر از یکسو و افزایش مصرف و توسعه صنایع از سوی دیگر،تولید انواع پسماندها امری اجتناب نا پذیر جلوه می نماید. هدف این تحقیق، تعیین مناسبترین مکان جهت دفن زباله و پیشنهاد رویه مدیریت مطلوب دفع پسماندهای جامد شهر جدید هشتگرد می باشد. لایه های مربوطه شامل پوشش گیاهی،کاربری اراضی،توپوگرافی،زمین شناسی،خاک شناسی،شیب،طبقات ارتفاعی و…به کمک نرم افزارهای PCI GEOMATICA و Arc veiw و از رقومی کردن نقشه های 1/50000 و 1/250000 تهیه گردید.سپس با استفاده از روش الک کردن منطقه ای و محلی و رویهم گذاری نقشه ها اقدام به تولید جداول نهایی مربوط به وزن دهی لایه ها نموده و پس از همپوشانی لایه های مکانی،سه منطقه با بیشترین پارامتر مورد نظر انتخاب و از این میان منطقه ای واقع در جنوب شهر جدید هشتگرد به مساحت تقریبی 163 هکتار با بیشترین پارامتر مناسب بعنوان بهترین مکان جهت عملیات دفن پیشنهاد گردید.