سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
امیر گندمکار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ابوذر مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:
امروزه مطالعات مکانیابی به منظور توسعه صنعتی به ویژه در مورد شهرک های صنعتی بسیار متداول شده است. در این گونه مطالعات مشخصه های مختلف مورد توجه قرار می گیرند. از مهمترین پارامترهای مکانیابی پارامترهای زیست محیطی است. در تحقیق حاضر وضعیت شهرک های صنعتی موجود در شهر اراک و اثرات محیط زیستی آنها با توجه به موقعیت آنها نسبت به آبهای سطحی تشریح شد و بررسی شد و فاصله مناسب از آبهای سطحی و حفظ حریم مناسب از الویت های زیست محیطی احداث شهرک های صنعتی است که مطالعات این پژوهش نشان می دهد که در احداث دو شهرک صنعتی سه راهی خمین و ایبک آباد در حریم آبهای سطحی قرار دارند ورود فاضلاب از معضلات روخانه های نزدیک به این شهرک ها می باشد و پالایش و تصفیه فاضلاب ها از الزامات این دو شهرک می باشد.