سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسرا صادق زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی،
مهدی تاجبخش شیشوان – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه،
امیر جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

سورگوم یکی ازگیاهان علوفه ای تیره گرامینه است که در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک جهان برای تامین علوفه سبز،خشک، سیلویی و حتی چرای مستقیم دام مورد توجه قرار می گیرد . سورگوم با دارا بودن خصوصیاتی از جمله قدرت پنجه زنی زیاد، عملکرد بالا، رشد سریع و ارزش غذایی بالا از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق اثر محلول پاشی محرکهای رشد استیمورل، فورسه 4 ال و دیولزی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد وزنی سورگوم علوفه ای اسپیدفید طی آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلو در 25 کیلومتری شهر ارومیه به اجرا در آمد. ایستگاه مذکور با طول جغرافیایی 45 درجه و 2 دقیقه و 7 ثانیه و عرض جغرافیایی 37 درجه و 43 دقیقه و 89 ثانیه و ارتفاع 1329 متر از سطح دریا، بر اساس طبقه بندی اقلیمی آمبرژیک دارای تیپ آب و هوایی سرد وخشک می باشد. استیمورل و دیولزی با غلظت یک ونیم و فورسه 4 ال با غلظت یک در هزار در سه نوبت و به فاصله بیست روز محلول پاشی شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های آزمایش حاکی از آن بود که تاثیر محلول پاشی محرک های فوق روی برخی از صفات مورفولوژیک همچنین برخی از صفات کیفی معنی دار بود