سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی راستگو – عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
یعقوب یعقوبی نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
رضا شکری زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده:

رنگدانه آلومینیومی یکی ازاجزای مهم در پوشش های مقاوم بهحرارت از نوع سیلیکونی می باشد به منظور بررسی اثر رنگدانه آلومینیومی موجود دررنگهای سیلیکونی اعمال شده روی سطح از دو نوع رنگ سیلیکون آلومینیومی و آلکید سیلیکون روی سطوح فولادی St37-3که به کمک ذرات ساینده متشکل از سرباره جامد خرد شده کوره ریورب مجتمع مس سرچشمه آماده سازی شدند استفاده شد بلافاصله پس از آماده سازی سطح رنگهای مذکور با ضخامت 15 تا 20 میکرون ایجاد شد و سیکل حرارتی مطابق با ASTM D2485 روی پوشش نمونه ها اعمال گشتند با استفاده از sem و EDAX مشخص شد که رنگ سیلیکون آلومینیومی در مقابل حرارتی پایداری بیشتری نسبت به رنگ آلکید سیلیکون دارد این امر به دلیل وجود مقدار بیشتر رنگدانه آلومینیومی دررنگ سیلیکون آلومینیومی است که باعث میش ود پوشش مذکور ساختمان معدنی بیشتری پیدا کند.