سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
اصغر حسنعلی پور دیل – دانشگاه آزاد اسلامی-گروه مهندسی نفت-ایران-امیدیه
ایرج ناصر – دانشگاه آزاد اسلامی-گروه مهندسی شیمی-ایران-تهران جنوب
علی حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی-گروه مهندسی نفت-ایران-امیدیه

چکیده:
گاز آن طور که در طبیعت موجود است کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا گازی که از ذخائر هیدروکربوری حاصل می شود، دارای مقادیر متفاوتی سولفید هیدروژن (H2S) و دی اکسیدکربن (CO2) به عنوان ناخالصی می باشد و اصطلاحاً گاز ترش نامیده می شود.گرچه مقدار زیاد CO2 به علت نداشتن ارزش حرارتی، مطلوب نیست ولی H2S بااهمیت ترین ناخالصی در گاز است که می بایست آنرا تفکیک نمود. در واقع به علت سمی بودن زیاد، H2S قابل مقایسه با سیانید هیدروژن (HCN) بوده و بایستی از گاز تصفیه شود. از مهم ترین دلایل لازم برای جداسازی ترکیبات حاوی CO2 و SO2 می توان به موارد همچون خوردگی ترکیبات اسیدی، آلودگی محیط زیست بوسیله ترکیبات گوگرددار و نیز منجمدشدن دی اکسیدکربن در فرآیندهای سرمایشی به منظور بازیافت محصول مایع، اشاره نمود. در مطالعه پیشروی ابتدا روش های گوناگون شیرین سازی گاز ترش بیان شده و سپس به تفصیل در مورد شیرین سازی به کمک حلال های آمینی مختلف بحث شده است و در ادامه شرح فرآیند و شبیه سازی واحد شیرین سازی گاز ترش یکی از پالایشگاه های کشور مورد مطالعه قرار گرفت در ابتدا نخست این واحد توسط نرم افزار شبیه سازی Aspen Hysys با ویرایش 20006.5 شبیه سازی گردید و سپس جهت اطمینان از میزان دقت و صحت نتایج حاصله، گزارشات خروجی نرم افزار با اطلاعات موجود در داده برگ موجود مقایسه گردید.