سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا نبیونی – گروه فیزیک، دانشگاه اراک
فرزانه حیدری – گروه فیزیک، دانشگاه اراک

چکیده:

مابه بررسی اثر میدان مغناطیسی در جهت موازی سطح الکترود بر روی خواص سطحی، ساختاری و مغناطیسی لایه های نازکCo تهیه شده به روش الکتروانباشت پرداخته ایم. فیلم های نازک Co از الکترولیتی حاوی سولفات کبالت بر روی زیر لایه مس و طلا در حضور و در غیاب میدان مغناطیسی به روش الکتروانباشت تهیه شده اند. پراش اشعه XRD) X ) میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM) به منظور مطالعه ساختاری و بررسی خواص سطحی مورد استفاده قرار گرفت. منحنی های پسماند نمونه های انباشت شده با استفاده از مغناطو سنجی نیروی گرادیان متناوب در دمای اتاق اندازه گیری و پارامترهای مغناطیسی از جمله نیروی وادارندگی و مغناطش فیلم های Co انباشت شده بدست آمد. ما دریافتیم اعمال میدان مغناطیسی در جهت موازی سطح الکترود، منجر به تغییر خواص سطحی، ساختاری و مغناطیسی فیلم نازک Co انباشت شده می گردد. نتایج به دست آمده به اثر نیروی لورنتس بر روی فرآیند های الکتروشیمیایی نزدیک به سطح الکترود نسبت داده شد.