سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
خدابخش پناهی کردلاغری – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج. ایران،
صدیقه نیک اقبالی سی سخت – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج. ایران
عبدالحسین صالحی – کارشناسان شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد
عبدالله مردانی – کارشناسان شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:
به منظور بررسی اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری یاسوج بر پاره ای از خصوصیات خاک ، یک آزمایش گلدانی به مدت یک سال ( 1390-1389) در ناحیه بویر احمد انجام شد در این بررسی تعدادی از گیاهان فضای سبز شامل سرو ناز،توت سیاه ، بید معمولی ، کاج ، یاس هلندی، خرزهره، سرو تبری، ختمی چینی و مورد کشت و آبیاری شدند. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری با آب معمولی به عنوان شاهد (w)، آبیاری مداوم با پساب فاضلاب (f) و آبیاری متناوب با پساب فاضلاب (fw) بودند. در پایان بررسی خاک گلدان ها مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد پساب تصفیه شده شهری یاسوج بر روی بسیاری از خصوصیات مورد مطالعه خاک اثر معنی داری داشت. بطوری که هدایت الکتریکی عصاره اشباعی، میزان مواد آلی خاک ، کلسیم محلول ، منیزیم محلول، فسفر قابل جذب، پتاس قابل جذب، به طور معنی داری افزایش نشان دادند. در حالی که میزان مواد خنثی شونده به مقدار کمی کاهش نشان داد. اسیدیته خاک نیز به مقدارناچیزی کاهش داشت.