سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی عسکریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا بزرگمهر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد

چکیده:
پروتئین سیتوکروم c یک پروتئین دارای ترکیب هم است که نقش انتقال الکترون در زنجیره تنفسی سلول را در میتوکندری دارد. تغییر شرایط محیطی پروتئین سیتوکروم c می تواند باعث جدا شدن ملکول هم از پروتئین شود. از طرفی، تغییر ساختار و جابجایی ملکول هم، ممکن است منجر به رسوب و یا تشکیل پلاک های آمیلوئیدی گردد که در بروز بیماری هایی از جمله آلزایمر و پارکینسون نقش دارند. این مقاله به هدف مطالعه ی بررسی پایداری پروتئین سیتوکروم c، در دو حالت اسیدی (pH=2) و خنثی (pH=7.4) توسط طیف سنجی جذبی ونشری، و آزمایشاتی نظیر طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که فرایند غیر طبیعی شدن ساختار پروتئین سیتوکروم c و تاخوردگی مجدد آن از دو مسیر کاملا متفاوت تبعیت می کند وفرایند با رفتارهای متفاوت از هم صورت می گیرد .