سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسماعیل نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خوردگی دانشگاه با هنر کرمان (دوره روزانه)
مریم احتشام زاده – استادیار بخش متالوژی دانشگاه باهنر کرمان
عبدالحمید جعفری – استادیار بخش متالوژی دانشگاه باهنر کرمان
میرقاسم حسینی – استادیار بخش شیمی- فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

عملکرد دو شیف باز با نامهای N’،N – ارتو – فینیل استیل استون آمین (S1) و 4 – [( 3 – {[ 1 – ( 2- هیدروکسی فنیل) متیلیدین] آمینو} پروپیل] اتانیمیدول]- 3،1- بنزندیول (S2)در ممانعت از خوردگی فولاد در محلول اسید هیدروکلریدریک یک مولار با دو ریز ساختار متفاوت آنیل (A) و کوئینچ و تمپر شده (Q&T) توسط طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانس مورد مطالعه قرار گرفت. نمودارهای بد بررسی شد و مدار معادل منطبق بر پاسخ امپدانس را بدست آورده شد. نتایج نشان می دهد که نمودارهای بد تنها یک ثابت زمانی نشان می دهند و این امر بیانگر عملکرد جذبی هر دو شیف باز است. ممانعت کننده (S1) عملکرد بهتری در امر ممانعت کنندگی از خوردگی داشت. همچنین در محلول فاقد ممانعت کننده نمونه های پرلیتی بهتر از نمونه های مارتزیتی عمل کردند. ایزوترم جذب بدست آمده از رابطه لانگمیر طبعیت می کرد. همچنین مقادیر تغییرات انرژی اکتیواسیون جذب هر دو شیف باز بر روی دو ریز ساختار فولاد مورد بررسی قرار گرفت.