مقاله مطالعه تجربي و شبيه سازي اجزاي محدود شكل دهي لوله هاي كنگره اي در فرآيند هيدروفرمينگ لوله در قالب هاي بسته و باز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه 11 تا 18 منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربي و شبيه سازي اجزاي محدود شكل دهي لوله هاي كنگره اي در فرآيند هيدروفرمينگ لوله در قالب هاي بسته و باز
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكل دهي فلزات
مقاله هيدروفرمينگ لوله
مقاله لوله هاي كنگره اي
مقاله شبيه سازي اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي جويباري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي عبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين مقاله، امكان شكل دهي لوله هاي كنگره اي (Bellows) در فرآيند هيدروفرمينگ لوله در قالب هاي بسته و باز بصورت تجربي و نيز با شبيه سازي اجزاي محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج حاصل نشان داده است كه شكل دهي اين نوع لوله در قالب بسته، در صورت تغذيه ماده از يك انتهاي لوله، تنها براي يك كنگره مناسب مي باشد. براي لوله با دو كنگره، در صورتي كه تغذيه ماده از دو انتهاي لوله باشد، امكان شكل دهي آن نيز در قالب بسته وجود دارد. براي لوله هاي با بيش از دو كنگره، اين نتيجه بدست آمده است كه در قالب بسته، امكان شكل دهي آنها وجود ندارد. از اين رو، يك مجموعه قالب باز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داده است كه براي توليد لوله هاي كنگره اي در فرآيند هيدروفرمينگ لوله در قالب باز، محدوديتي براي تعداد كنگره وجود ندارد.