مقاله مطالعه تجربي پايداري شعله غير پيش آميخته و آشفته گاز طبيعي و پروپان در شرايط رقيق سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در سوخت و احتراق از صفحه 1 تا 14 منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربي پايداري شعله غير پيش آميخته و آشفته گاز طبيعي و پروپان در شرايط رقيق سازي
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه تجربي
مقاله پايداري
مقاله شعله غير پيش آميخته و آشفته
مقاله رقيق سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشير بابك
جناب آقای / سرکار خانم: تابع جماعت صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر به مطالعه تجربي پايداري شعله غير پيش آميخته و آشفته پروپان و گاز طبيعي همراه با جريان اکسيد کننده هم محور پرداخته شده است. اثر سرعت جريان هاي سوخت و اکسيدکننده و رقيق سازي جريان اکسيد کننده مطالعه شده و دو نوع حد پايداري مشاهده شده است. برخاستگي شعله از روي نازل سوخت اولين حد پايداري است. دومين حد، خاموشي قسمت آشفته شعله در نقطه گذار از جريان آرام به آشفته است. در طي انجام آزمايش ها، جريان هاي سوخت و اکسيد کننده در دماي محيط (25oC) هستند. در طي فرايند رقيق سازي، اکسيد کننده اکسيژن با گازهاي نيتروژن يا دي اکسيد کربن رقيق مي شود و در ساير آزمايش ها از هواي محيط به عنوان اکسيد کننده استفاده شده است.