سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحیم ابراهیمی – استادیاردانشگاه شهرکرد
شاهین بشارتی – مربی دانشگاه شهرکرد
حسن مهری دهنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ازعوامل موثردرکاهش دوده خروجی ازموتورهای دیزل خصوصا موتورهای تزریق مستقیم افزیاش چرخش درجریان های ورودی به سیلندر می باشد به گونه ای که این عامل باعث کاهش زمان مرحله سوم فراینداحتراق شده و کل زمان احتراق را پایین می آورد به منظور بررسی کمی جریان چرخشی پس ازطراحی و ساخت دستگاه چرخش سنج ازمایش برروی یک کانال هوای بدون پیچش به ازای سرعت های متفاوت جریان هوای ورودی به هریک ازچهارسیلندر تراکتورITM-285 انجام یافت نتایج حاصل ازازمایش های انجام شده برروی این دستگاه با تحقیقات انجام شده مشابه بطوریکیفی تایید می شود این دستگاه برای اولین بارمطابق با استانداردهای جهانی دردانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور ساخته وموردبهره برداری قرارگرفت نتایج حاصل ازاین تحقیق برروی سیلندرهای مختلف نشان داد که ضریب وجهت چرخش جریان هوای ورودی برای سیلندرهای مختلف تراکتور ITM-285 متفاوت می باشد