سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بیژن ملائی داریانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامحسین لیاقت – استاد دانشکده مکانیک؛ دانشگاه تربیت مدرس
سیامک قدمی بدرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شکل دهی انفجاری یکی از روشهای شک لدهی سریع می باشد که عمدتًا برای شک لدهی قطعات سخت و بزرگ با صرف هزینه و زمان اولیه کم، بکار می رود. در این مقاله کاربرد خاص این روش جهت شکم دهی لوله های فلزی معرّفی و در ادامه بصورت تحلیلی و عددی مطالعه خواهد شد. دخالت پدیده های ناشی از تغییر شکل سریع، پارامترهای مواد، پارامترهای هندسی، اندرکنش موج انفجار با سازه، تقابل سازه و سیال، … موجب شده است که بسیاری از جنبه های این دسته از فرآیندها ناشناخته بماند. در این تحقیق جهت تحلیل پذیری فرآیند یک سری فرضیّات ساده کننده و معقول اتّخاذ شده و در ادامه با در نظر داشتن یک پروفیل حرکت مناسب برای انبساط جداره لوله -ازنظر سینماتیکی- ، ساز و کار شکم دهی دینامیکی لوله در دو فاز زمانی بررسی شده است؛ در ادامه فرآیند بصورت عددی نیز شبیه سازی و بررسی گردیده است. نتایج تحقیق حاضر اثرات ناشی از سرعت بالای تغییر شکل بر ساز و کار شکل دهی را روشن ساخته و ترکیب دو روش تحلیلی و عددی جهت طرّاحی بهینه فرآیند شک مدهی انفجاری را روشن م یسازد.