سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ثابت عمل – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلو – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
محمد احمدی عدلی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
هوشنگ کاتبی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

در دهه گذشته شاهد گسترش چشمگیر حفاریهای مکانیزه با ماشینهای EPBM (Earth Pressure Balance Machine( در سراسر جهان بوده ایم. این نوع ماشینها برای خاکهای ریزدانه غیر چسبنده در ژاپن طراحی شده بودند و مکانیزم عملکردشان طوری است که آنها را به شدن تحت تاثیر شرایط محیط حفاری قرار داده است بنحوی که در محیطهای درشت دانه و خاکهای چسبنده امکان حفاری بدون عملیات اصلاحی بر روی خاک امکانپذیر نیست. در مقاله حاضر تحقیقاتی تجربی در مورد خاکهای دانه ای انجام گرفتهاست که پارامترهای مقاومت برشی و تراکم پذیری خاک ماسه ای اصلاح شده با سه نوع دانه بندی مختلف را مورد بررسی قرار داده است. آزمایشات تراکم پذیری با دستگاه Rowe-cell به قطر 151 میلیمتر و آزمایشات برش با دستگاه برش مستقیم 6*6 سانتی متر انجام شده اند اصلاح خاک با استفاده از چهار نوع ماده فوم ساز و یک نوع پلیمر انجام گرفته است. تولید فوم با دستگاه فوم ساز ساخته شده توسط مولفین انجام شده و برای مقایسه مواد فوم ساز آزمایشات مشخصه فومها نیز بر روی آنها انجام گرفته است.