سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمود ابراهیمی مقدم – شرکت گاز استان خراسان رضوی

چکیده:

نظر به انتقال گاز و رساندن آن برای مصارف گوناگون و با توجه به اینکه تعیین دقیق دمای گاز در هر منطقه از شبکه های انتقال گاز برای مهندسین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی منظور کردن مسائل اقتصادی، در نصب وسایل خنک کننده و بالاخره مشخص کردن انواع پوشش لوله ها در بعد از ایستگاه های پمپاژ برای آنها اهمیت دارد، لذا مطالعه توزیع دما در لوله های گاز اهمیت ویژه ای داشته برای این منظور باید بتوانیم معادلات رسانش گرما در لوله های مدفون در خاک با شرایط مختلف را مطالعه کنیم.