سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سیدهادی حسینی – استادیار دانشگاه زنجان،
احد ابراهیمی – کارشناس برق منطقه ای زنجان ایران

چکیده:

امروزه انرژی الکتریکی آن چنان کاربردی در زندگی بشر پیدا نموده که زندگی روزمره بدون برق حتی برای یک روز قابل تصور نیست . جهت بالا بردن قابلیت دسترسی مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی ، شبکه بسیار گسترده و بهم پیوسته ای از نیروگاه ها، ترانسفورماتورها و خطوط انتقال و توزیع به وجود آمده و در نتیجه بروز هر گونه عیبی در یک نقطه، بقیه شبکه بهم پیوسته را تحت تاثیر قرار داده و موجب بروز خاموشی می شود. یافتن دلایل وقوع این عیوب می تواند بهره برداران و برنامه ریزان شبکه را در جهت کاستن وقوع آنها یا اثراتشان راهنمایی نماید . به همین علت ضروریست متولیان شبکه های برق منطقه ای مطالعاتی در زمینه حوادثی که منجر به خاموشی و بی برقی می شود ر ا انجام داده و با ذکر علل وقوع حوادث و اقدامات انجام گرفته سعی در پایین آوردن تعداد حوادث و خاموشی ها نمایند . این مقاله حاوی نتایج انجام چنین مطالعاتی بر روی شبکه برق منطقه ای زنجان در بین سالهای 1381 تا 1386 می باشد. تحلیل و بررسی حوادث گذشته بیانگر این موضوع است که عملکرد ناصحیح رله ها به دلیل عدم انتخاب مناسب و هماه نگی نادرست در تنظیمات سیستم های حفاظتی به همراه کیفیت نامناسب ترانسفورماتورها و سرکابلها، از عمده ترین عوامل بروز خاموشی در شبکه برق منطقه ای زنجان در طی این سالها می باشند.