سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید علیحسینی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد
علیرضا زارع – کارشناس ارشد مهندسیمکانیک

چکیده:

دراین مقاله به بررسی کمانش حاصل ازجوشکاری لب به لب درورقهای نازک آلومینیومی 7075 با استفاده ازمدلسازی سه بعدی المان محدود پرداخته شده است آلیاژهای آلومینیوم بدلیل خصوصیات ویژه حرارتی که دارند در آنها تغییر فرمهای شدیدی بوجود می آید اضافه شدن ماده جوش از الکترود درحین جوشکاری به قطعه پایه با استفادده از روش مرگ و تولد المان ها و زمان مند کردن مدلسازی درنظر گرفته شده است برایمدلسازی مکانیکی ازمدل ویسکوپلاستیک آناند استفاده شده است برای تشخیص کمانش محلی دره ر نقطه درحین جوشکاری از مقایسه نمودارهای تغییر فرم و تنش برحسب زمان جوشکاری استفاده شده است زمانی کمانش محلی دریک نقطه تشخیص داده می شود که درنمودار تغییر فرم – زمان آن نقطه پرشی دیده شود بدون اینکه تغییر محسوسی در نمودار تنش زمان آن نقطه در همان زمان پدید آید نتایج مدلسازی حرارتی و کمانش قطعه با داده های آزمایشهای عملی مقایسه گردیده است.