سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمد حبیبی پارسا – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدآبادی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مرضیه مرادی – کارشناس ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی مواد پس از تغییر شکل پلاستیک توسط فرایند پرس زاویه ای با مقاطع یکسان(ECAP) وابسته به رفتار تغییر ماده حین فرایند می باشد. گرادیان کرنش، تغییرات میکروسختی، میزان فاصله هوایی ایجاد شده، شکل ناحیه تغییر شکل و دیگر پیامد های تغییر شکل پلاستیکی شدید متأثر از هندسه قالب، اصطکاک دیواره قالب، رفتار سخت شوندگی ماده، میزان و توزیع ذرات فاز دوم در صورت وجود می باشند. در این تحقیق رفتار تغییر شکل پلاستیکی آلومینیم خالص و آلیاژ Al-7%Si به ویژه در منطقه تغییر شکل (PDZ) توسط آزمایشات میکروسختی و شبیه سازی عددی توسط آنالیز المان محدود (FEM) مورد بررسی قرار گرفته است. فرایند ECAP در مسیرBC تا 4 پاس تکرار شده است. روند تغییر کرنش و سختی و توزیع آنها را در نواحی مختلف نمونه پس از تغییر شکل متاثر از رفتار ذاتی ماده بوده که با افزایش تعداد پاس های تغییر شکل تغییر می کند. در آلیاژ Al-7%Si رفتار سخت شوندگی متفاوتی مشاهده می گردد که متأثر از فاز دوم یوتکتیک می باشد