سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید علی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر ضیائی موید – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
کاظم پورآذرنگ – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا حیدری – دانشحوی کارشناسی ارشد متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سیلان پلاستیک و لغزش پلی کریستالها شدیداً تحت تاثیر محدودیت های هندسی اعمالی از سوی دانه های مجاور و سازگاری مختلف کرنش در دانه های مجاور است . در این پژوهش با حذف محدو دیت های هندسی اعمالی بر روی دانه های پلی کریستال، رفتار سیلان پلاستیک ورق نازک آلیاژ تیتانیم 6Al-4V ELI (ELI، آلیاژحاوی حد اقل عناصر بین نشینی )مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های کششی با شیاردو طرفه، DENT ،با ضخامت های 25/0، 5/0 ،75/0و 1میلیمتر طی فرایند حرارتی محلول سازی در دمای C˚1050 در زمانهای 15، 45، 90، 150 دقیقه و سریع سرد کردن نمونه ها در آب، ساختار مارتنزیتی سوزنی با اندازه دانه β (μ40 تا 97/0میلیمتر )در مقطع نازک نمونه (25/0 تا1 میلی متر)، شرایطی فراهم گردید که سطح مقطع نمونه از دانه مستقل شبیه نک کریستال و یا چند دانه شبیه چند کریستال برخوردار شود. با توجه به حضور محدودیت های لغزش ساختمان hcp (ساختار مارتنزیتی سوزنی) سیلان غیر هموژن بصورت لغزش در مرز دانه ها رخ می دهد .تحت این شرایط استحکام و چقرمگی ورق با افزایش ضخامت کاهش می یابد ،در حالیکه در ساختارهای ظریف همین آلیاژ استحکام و چقرمگی ورق با افزایش ضخامت در محدوده یک میلی متر افزایش نشان می دهد .