سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی و روش ساخت مواد
غلامرضا آریانپور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق رفتار تراکمی پودرآلومینیوم خالص تجاری در طی بارگذاری ایزواستاتیک سرد Cip موردمطالعه قرارگرفته است پودرآلومینیوم در سه گستره ی اندازه دانه تهیه شد و در مشخصه یابی پودرها توسط آزمون الک و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM شکل اندازه و توزیع اندازه ی آنها به دست آمد قب لاز اعمال فشار چگالی پودر لرزانده شده در قالب اندازه گیری شد و سپس قالب کشسان لاستیکی و نازک با ضخامت 2 میلیمتر حاوی پودر تحت فشارهای همه جانبه درگستره ی 10 تا 40 مگاپاسکال درمحیط روغن قرار گرفت سپس قطعات بدست آمده برای مشخصه یابی خواص تحت آزمون های چگالی سنجی آزمون ارشمیدوس و استحکام خام قرارگرفتند. به منظور مطالعه ی رفتار تراکمی پودر از معادلات تسلیم ارایه شده برای محیط متخلخل استفاده شد از آنجایی که در معادله تسلیم بکاررفته دانسیته نسبی با درنظر گرفتن دانسیته اولیه برای سه نوع پودر بدست آمد.