مقاله مطالعه ساختار گل و ميوه در توري (Lagerstroemia indica) از تيره حنا (Lythraceae): نمو اندام هاي توليد مثلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در زيست شناسي تكويني از صفحه 19 تا 28 منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختار گل و ميوه در توري (Lagerstroemia indica) از تيره حنا (Lythraceae): نمو اندام هاي توليد مثلي
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Lagerstroemia indica
مقاله پرچم
مقاله شکوفايي
مقاله گل
مقاله مادگي
مقاله ميوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضانژاد فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توري (Lagerstroemia indica) ازتيره خون فاميان يا حنا (Lythraceae) بومي مناطق حاره اي و زير حاره اي است که به کشت در مناطق معتدل نيز سازش يافته است. اين گياه در اغلب پارک ها و فضاي سبز کشورمان کشت مي شود. در اين مطالعه، ساختار تشريحي گل به ويژه اندام هاي توليد مثلي آن بررسي شد. غنچه هاي گل در مراحل مختلف نموي جمع آوري، تثبيت، برش گيري و مطالعه شدند. لوله گل يا هيپانيوم پيراموني يا پري ژين، گلپوش 6 پار و واقع در امتداد لوله گل که کاسبرگ ها سخت و چرمي و گلبرگ ها صورتي با ارغواني، داراي يک ناخنک طويل و پهنک چين دار است. پرچم ها دو ريخت، انواع بيروني آنها بزرگ، داراي بساک قرمز رنگ و به تعداد 6 عدد و پرچم هاي دروني به تعداد 30-29، داراي بساک زرد و کوچک هستند. مادگي مياني داراي خامه بلند و کلاله سر مانند مي باشد. سلول هاي اپيدرمي هر دو نوع بساک، از مراحل اوليه نمو بساک در بخش بالايي و پاييني بساک، رشد يافته مي شوند. ساير لايه هاي ديواره اي در مراحل اوليه نمو از هم قابل تشخيص نيستند اما ضمن ميکروسپورزايي، لايه گذر خيلي زود از بين مي رود، سلول هاي لايه تغذيه اي (تاپي) دو هسته اي و رشد يافته مي شوند و سرانجام ضمن بلوغ گرده از بين مي روند. لايه تاپي از نوع ترشحي است. لايه مکانيکي آغشته به تزیينات چوبي مي شود که در همه سطوح بساک به جز در محل منفذ (شکافتگي) ديده مي شود. نمو دانه هاي گرده نشان داد که در بساک هاي جوان، بافت هاگزاي از چهار توده رنگ پذير تشکيل شده که سلول هاي آن متصل به يکديگر مي باشند. با افزايش بلوغ، سلول ها از يکديگر جدا شده و از چند وجهي به صورت کروي در مي آيند. سپس با تشکيل ديواره کالوزي خاص (ويژه)، ميوز انجام و ميکروسپورهاي جوان توليد که ضمن نمو به گرده هاي بالغ سازمان مي يابند. تخمدان 5 پار با تمکن محوري و 5 خانه است که در ميانه هر خانه نيز يک تيغه (برجستگي) کوچک ديده مي شود که پس از بلوغ ميوه، شکافتگي از اين محل انجام مي شود (خانه گشا). در هر خانه تعدادي تخمک واژگون وجود دارد که هر تخمک داراي خورش رشد يافته و تک پوسته اي مي باشد. خامه ها تو خالي هستند. ساختار ميوه، پايا بودن لوله گل، کاسبرگ ها، کلاله و خامه را نشان داد. دانه ها بال دار و جسم دانه در قاعده تخمدان (ميوه) و بال به سمت خامه امتداد دارد. تيغه هاي جدا کننده برچه ها در بخش انتهايي تخمدان (ميوه کپسول) به مرکز نمي رسند و جفت بندي (تمکن) محوري ديده نمي شود.